Aktywuj Microsoft Office Professional Plus 2019 |Agrokomerializacja (2023)

Activar Microsoft Office Professional Plus 2019

Pobierz plik>https://geags.com/2t8eil

Szukasz aktywatora biurowego w 2019 i 2016 roku w języku hiszpańskim: chcesz aktywować Office 2019 bez klucza do korzystania z systemu w pełnej wersji za darmo.Te aktywatory z 2019 r. I Office 2016 pozwolą ci to zrobić tak łatwo.

Kmspico zwany także KMS Pico jest najbardziej znany ze wszystkich.Ten aktywator pozwala nie tylko aktywować Office 2019 i 2016 jako Professional Plus Edition, ale także najstarsze wersje Commo Office 2007, 2010 i 2013. Wadą jest to, że jest dobrze znana, więc Windows Defender rozpoznaje go i blokuje jego użycie.Aby użyć KMSPICO, postępuj zgodnie z tym przewodnikiem:

KMS VL All to aktywator biurowy 2019 dla systemu Windows i Office zakodowany w skrypcie wiersza poleceń (partia).Podobnie jak KMSPICO, aktywuje system operacyjny systemu Windows 7, 8, 10), ale także Microsoft Office 2021, 2019, 2016, 2013, 2010. Skrypt przekształca sprzedaż detaliczną biur i systemu Windows w wolumen licencji, a następnie jest aktywowany przez KMS.

Ten aktywator biurowy 2019 to połączenie aktywatorów zwanych Kmspico, Auto KMS i EZ-akiwator.Moduły te oparte są na algorytmach odpowiedzialnych za aktywację, zarządzanie licencjami i poprawę wydajności systemu.Oferuje również opcję ręcznego aktywowania systemu Windows wywołujących Microsoft przez Skype.Musisz im powiedzieć 12 -digit kod dostarczonego przez zestaw narzędzi.Następnie otrzymasz klucz aktywacyjny Microsoft dla Windows i Office Products.Ten link do pobrania Microsoft Toolkit

Ratiborus KMS Tools to zestaw narzędzi, który grupuje kilka aktywatorów KMS lub oprogramowanie dla systemu Windows i Office.Te narzędzia umożliwią aktywowanie wszystkich wersji systemu Windows i Microsoft Office.Różne aktywatory zawarte w tym Activan Office 2010, 2013, 2019, 2019 i Windows XP, Vista, 7, 8, 10, ale także oprogramowanie Windows Server.

Pobrałem 2019 Pro Plus i aktywuję MS Office z powyższym procesem i raz zostaje on aktywowany i jeśli ponownie otworzę jakikolwiek produkt biurowy, to ponownie mówi, że należy wykonać aktywację ... Udostępnij, jeśli istnieje jakieś rozwiązanie

Windows jest aktywowany Microsoft Windows 10 lub 11 musi zostać aktywowany, zanim będzie w stanie wymienić i aktywować Microsoft Office 2019, 2021 lub 365. Aby sprawdzić status aktywacji w systemie Windows 10 lub 11, wybierz przycisk Home.

Czy mogę aktywować licencję Microsoft Office 2019, 2021 lub 365 bez konta Microsoft (MSA)?Nie. Microsoft wymaga konta Microsoft (MSA) i aktywnego połączenia internetowego, aby poprawnie wykonać aktywację.

Poprosiłem o kilka komputerów z Microsoft Office 2019, 2021 lub 365 wstępnie zainstalowanym.Czy mogę aktywować wszystkie licencje w tym samym czasie?Każdy komputer musi być aktywowany indywidualnie.Aktywacja musi wystąpić na komputerze, dla którego licencja została nabyta.

Kupiłem Office 2019 lub 2021, ale ekran prezentacji aplikacji pokazuje „Office 365” (rysunek 38): Czy otrzymałem nieprawidłową wersję?Nie, otrzymał odpowiednią wersję.Microsoft Office zaktualizuje wersję po (re) prawidłowo aktywuje Microsoft Office (rysunek 39). Rysunek 38: Przed aktywacją OfficeFigura 39: Po aktywacji biura w celu zweryfikowania wersji biurowej możesz zrobić:

Musisz przeczytać: Potrzebujesz konta Microsoft, aby zalogować się i pobrać Microsoft Office.Jeśli go nie masz, możesz utworzyć jeden na rzecz konta.microsoft.com i wypełnić swoje dane.Najlepiej byłoby również mieć ważny klucz produktu dla odpowiedniego wydania Office, w tym przypadku pobranie Microsoft Office 2019 Professional Plus / Pro. Jeśli jeszcze go nie kupiłeś, sprawdź ofertę oprogramowania!

Przed zainstalowaniem Office 2019 musisz przygotować komputer.Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie tylko jednego biura na komputerze.Dlatego przed rozpoczęciem procesu instalacji bardzo ważne jest odinstalowanie wszystkich wersji biurowych wcześniej zainstalowanych: Wersje testowe Old Office, Office 365 lub Microsoft 365. Jest to narzędzie zalecane do obsługi odinstalowania Przewodnika odinstalowania Microsoft Office i całkowicie Office odinstalowanie z narzędziem eliminacyjnym o nazwie Microsoft Support and Recovery Assistant.Możesz bezpośrednio pobrać narzędzie, klikając tutaj

Przed rozpoczęciem tego samouczka chcę wyjaśnić, że ten samouczek służy do aktywacji oryginalnego biura przez CMD Command, dla wszystkich użytkowników, którzy mają nieoriański klucz produktu.Tutaj wyjaśnię, jak aktywować Office 2019 lub 2016 za darmo z CMD Command, bez programów, bez konieczności dezaktywowania antywirusowego lub pobierania dziwnych programów, abyś mógł usunąć wiadomość, że Twoja licencja nie jest oryginalnym biurem 2019.

Cóż, jeśli jesteś jedną z tych osób, które już mają zainstalowane Microsoft Office, ten krok można pominąć, ale musisz zrozumieć, że inni nie mają nawet zainstalowania ich biura w 2019 lub 2016 roku. Jeśli chcesz mieć najbardziej kompletną wersję Office 2019 Polecam odinstalowanie twojego biura, chyba że zainstalowałeś już Microsoft Office 2019 Professional Plus, który jest najbardziej kompletną wersją Office 2019, czyli ostatnią wersją.

Cóż, w tym momencie możemy znaleźć trzy różne scenariusze, pierwsze jest to, że nie masz Office 2019 i chcesz, abyś miał pirat i chcesz go aktywować.Cóż, w każdym z trzech przypadków musisz kontynuować czytanie, ponieważ wyjaśnię, jak go aktywować za pomocą poleceń w CMD.

Nie ma znaczenia, jaką wersję zainstalowałeś z Office, z tym samouczkiem możesz aktywować Office 2019 lub 2016 bez problemów z prostymi poleceniami, które zobaczymy poniżej za pomocą CMD naszego systemu Windows 10 lub Windows 11, a także możemy to zrobić, używając Twoja oryginalna licencja lub licencja cyfrowa, która sam Microsoft ułatwia nas całkowicie za darmo.

Poniższe linki wskazują na oficjalny serwer pobierania officeCdn.microsoft.com.Zamiast formatu ISO pojawiają się jako obrazy IMG.Pliki te są czystymi nośnikami kopii zapasowych i nie można ich zainstalować bez klucza produktu detalicznego.

Właściwą rzeczą byłoby zakup licencji na aktywację pierwotnego biura.Ma 2 alternatywy, nabywając go z tej samej witryny Microsoft w celu uzyskania oryginalnego biura, jest to opcja twarzy.Lub możesz go kupić od przychodów licencjonowania;Nie są bardzo drogie, przez rok mają od 30 do 45 podeszwy w Peru

Jeśli nie masz takiej licencji, możesz aktywować swoje biuro jako oryginalne, jeśli masz wiadomość e -mail. Aktywuj tutaj całkowicie za darmo.

Microsoft Office Professional Plus 2019 to kompletny pakiet aplikacji biznesowych, który umożliwia zarządzanie dokumentami, spotkaniami, komunikacją i zespołem.W tym artykule pokażemy, jak aktywować Microsoft Office Professional Plus w systemie Windows 10 z kluczem produktu lub bez.Wyjaśniamy, jak aktywować niezależne wersje Word, Excel, PowerPoint i inne aplikacje biurowe na sprzęcie po zainstalowaniu ich z subskrypcji MSDN lub pakietu licencji wolumenu.Te niezależne wersje aplikacji nie są takie same, jak wstępnie zainstalowana wersja biura, która jest wyposażona w niektóre edycje systemu Windows;Są one zwykle nazywane MSO (Microsoft Office).

Jeśli nabyłeś klucz produktu (na przykład za pośrednictwem sprzedawcy internetowego), pierwszym krokiem do aktywowania instalacji biura jest wprowadzenie tego klucza.Jeśli chcesz aktywować biuro bez wprowadzania klucza, przejdź do następnej sekcji: „Aktywuj Microsoft Office Professional Plus 2019 za pomocą licencji cyfrowej”.Jeśli możesz, zalecamy, aby aktywne biuro z kluczem produktu, ponieważ możesz zainstalować najnowszą wersję biura ze strony internetowej Microsoft, jeśli będziesz musiał ponownie zainstalować go w innym sprzęcie w przyszłości.Jeśli wprowadzisz klucz produktu dla nowej wersji biura, ale masz wcześniejszą wersję na komputerze, proces instalacji poprosi o wyeliminowanie poprzedniej wersji przed przejściem do instalacji nowej wersji.

Możesz aktywować Office 2019 za pomocą klucza produktu lub licencji cyfrowej.Jeśli zdecydujesz się aktywować za pomocą licencji cyfrowej, musisz mieć dostęp do Internetu i konta Microsoft, które jest powiązane z tą licencją.Licencja cyfrowa to autoryzacja, że ​​Microsoft zapewnia klientom komercyjnym produktom biurowym i jest przechowywana w usłudze chmurowej.Jeśli nie masz licencji cyfrowej, przejdź do następnej sekcji: „Aktywuj Microsoft Office Professional Plus 2019 bez klucza produktu”.

Zalecamy utworzenie klucza odzyskiwania z klucza produktu na wypadek, gdybyś kiedykolwiek musiał ponownie zainstalować biuro na swoim sprzęcie.Jeśli nie masz klucza produktu ani licencji cyfrowej lub jeśli wolisz utworzyć klucz do odzyskiwania klucza produktu, przejdź do następnej sekcji „Aktywuj Microsoft Office Professional Plus 2019 bez klucza produktu”.Proces utworzenia klucza do odzyskania klucza produktu dla Office jest taki sam dla każdej wersji pakietu, który jest dostępny do instalacji z subskrypcji MSDN lub pakietu licencji wolumenu.Aby utworzyć klucz do odzyskiwania produktu, musisz mieć dysk instalacyjny biurowy w 2019 roku. Jeśli nie masz dysku instalacyjnego, przejdź do następnej sekcji „Aktywuj Microsoft Office Professional Plus 2019 z licencją cyfrową”.2b1af7f3a8

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 12/12/2023

Views: 6397

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.